Gör en service- eller felanmälan

Nyheter & Pressmeddelanden

FastPartner hyr ut 3 759 kvm till Boule Diagnostics AB i Lunda Företagsområde

FastPartner har tecknat hyresavtal med Boule Medical, ett dotterbolag till Boule Diagnostics, i fastigheten Rånäs 1 med adress Domnarvsgatan 4 i Lunda Företagsområde i Spånga. Avtalet avser 3 759 kvadratmeter kontors- och produktionsytor och tillträde sker den 1 juli 2014. Avtalet löper i 11 år och Boule Medical har option på förhyrning av ytterligare ca 1300 kvadratmeter.

– Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården i mer än 100 länder. Tillsammans med Boule kommer vi att utveckla och anpassa fastigheten för både bolagets nuvarande verksamhet och för kommande expansion. Vi ser fram mot att vara delaktiga i Boules utveckling i de nya lokalerna säger Håkan Bolinder, Regionchef på FastPartner.

Stockholm den 21 januari 2014

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB

Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef FastPartner AB Tel: 08 – 402 34 88

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.