Gör en service- eller felanmälan

Nyheter & Pressmeddelanden

FastPartner förvärvar fem stadsdelscentrum i Stockholm

FastPartner förvärvar Älvsjö centrum, Tensta centrum, Rinkeby centrum, Bredäng centrum och Hässelby Gård centrum från Centeni. Totalt omfattar förvärvet 17 fastigheter med en uthyrningsbar yta om drygt 70 000 kvadratmeter.

– Detta är en affär som stämmer bra överens med vår affärsidé och vi tror oss kunna vidareutveckla dessa stadsdelscentrum i nära dialog med hyresgästerna och Stockholms stad. Det vi köper, köper vi för att äga på lång sikt, säger Sven-Olof Johansson, VD på FastPartner.

– FastPartner uppfyller Centenis krav på en seriös och långsiktig ägare. De har erfarenhet av fastighetsutveckling och har ambitionen att utveckla de olika centrumens individuella förutsättningar, säger Centenis styrelseordförande Lars Linder-Aronson

Parterna är överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

 
 
Stockholm den 21 november 2011

 
 
För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, VD FastPartner
Tel: 08 – 402 34 65

Lars Linder-Aronson, Styrelseordförande Centeni
Tel: 070 – 527 61 10