Gör en service- eller felanmälan

Nyheter & Pressmeddelanden

FastPartner förvärvar fastighet vid Infra City

FastPartner har förvärvat fastigheten Ringpärmen 5, Sollentuna, belägen vid Infra City strax norr om Stockholm, för en köpeskilling om 38,7 MSEK. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 4 069 kvm och de årliga hyresintäkterna uppgår till ca 4,4 MSEK.

FastPartner tillträder fastigheten den 1 februari 2013.

Stockholm den 20 december 2012

  

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef FastPartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

  

  

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument