Gör en service- eller felanmälan

Nyheter & Pressmeddelanden

FastPartner blir hyresvärd till Mekonomen

FastPartner har förvärvat 15 fastigheter av fonden EAVF som förvaltas av AXA Real Estate med en sammantagen yta om cirka 52 000 kvadratmeter. Fastigheterna är i huvudsak uthyrda till det börsnoterade bolaget Mekonomen som är Skandinaviens ledande bildelskedja med egen grossistverksamhet. Hyreskontrakten löper till 50% på tio år och resterande del på genomsnittligt sex år. 85% av fastigheterna ligger i FastPartners prioriterade förvaltningsområden Stocholm/Mälardalen. Fastigheterna utgör ett bra komplement till FastPartners nuvarande förvaltningsområden. Sammantagna hyresintäkter uppgår till cirka 31,5 MSEK.

Tillträde till fastigheterna var den 3 juli.

Stockholm den 4 juli 2012

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument